KÄYTTÖEHDOT

1. YLEISTÄ

Näitä internet-palveluiden käyttöehtoja sovelletaan Suomen Autojäsen Oy (jäljempänä palveluntarjoaja) ylläpitämään elainmaa.fi -verkkosivuston kaikkiin palveluihin. Verkkopalveluilla tarkoitetaan näissä käyttöehdoissa Suomen Autojäsen Oy:n tuottamaa ja ylläpitämää elainmaa.fi -verkkosivustoa ja verkkosivustolla tarjoamia palveluita. Elainmaa.fi verkkosivuston palveluita käyttävä (jäljempänä käyttäjä) hyväksyy automaattisesti nämä käyttöehdot. Elainmaa.fi verkkosivuston käyttäjän täytyy olla vähintään 18-vuotias. Alle 18-vuotias voi käyttää palvelua huoltajansa suostumuksella.

2. VERKKOPALVELUUN REKISTERÖITYMINEN

Käyttäjä liittyy elainmaa.fi verkkosivuston palveluun rekisteröitymällä elainmaa.fi verkkosivuilla. Rekisteröinnin yhteydessä asiakas hyväksyy ja sitoutuu näihin ehtoihin ja verkkopalvelun yleisiin sääntöihin. Rekisteröityminen vahvistetaan palvelutarjoajan toimesta käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Rekisteröinnin yhteydessä käyttäjä sitoutuu antamaan vain oikeat tiedot. Väärät tiedot voivat johtaa käyttäjätilin sulkemiseen. Käyttäjä hyväksyy, että hänelle voidaan lähettää mainospohjaisia markkinointiviestejä sähköpostitse sekä tekstiviestitse käyttäjän ilmoittamaan numeroon. Käyttäjälle voidaan lähettää myös mahdollisia uutisia ja ilmoituksia elainmaa.fi verkkopalvelun ja sivuston muutoksista. Käyttäjä voi halutessaan kieltäytyä suoramarkkinoinnista ilmoittamalla elainmaa.fi verkkopalvelun asiakaspalveluun. Suoramarkkinoinnin ansiosta mahdollistetaan palvelun ylläpito ja olemassaolo.

3. PALVELUN JULKAISUT JA SISÄLTÖ

Elainmaa.fi palvelua voidaan kehittää ja palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa palvelua ja palvelun sisältöä. Palveluntarjoaja ei sitoudu palvelun voimassaoloon ja palveluntarjoajalla on oikeus lopettaa palvelun tuottamisen ja ylläpidon milloin tahansa. Elainmaa.fi palvelun toiminnan päättymisestä ilmoitetaan palvelun verkkosivuilla hyvissä ajoin ennen palvelun päättymistä. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa kolmansien osapuolten sisällöstä, palveluista ja ilmoituksista joita markkinoidaan eläinmaa.fi verkkopalvelussa. Elainmaa.fi verkkopalvelusta löytyvät kolmansien osapuolten jättämät ilmoitukset ja linkit jotka vievät kolmansien osapuolten verkkosivuille eivät ole palvelutarjoajan vastuulla. Palveluntarjoaja ei ole korvausvelvollinen, mikäli palveluntarjoajan tuottama palvelu aiheuttaa käyttäjälle vahinkoa virhetilan sattuessa. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa elainmaa.fi verkkopalvelussa jätetyn materiaalin leviämisestä. Elainmaa.fi verkkopalvelussa voi olla myös maksullisia ominaisuuksia ja palveluita. Maksulliset palvelut ilmoitetaan selkeästi elainmaa.fi verkkopalvelussa. Maksullisten palveluiden käyttö edellyttää maksusuoritusta ennen kuin käyttäjä voi käyttää maksullista palvelua. Voimassaolevat hinnat ilmoitetaan elainmaa.fi verkkopalvelussa. Palveluntarjoaja pidättää oikeudet muutoksiin hintatietoihin. Palveluntarjoaja ei vastaa palvelussa julkaistujen tietojen oikeellisuudesta. Palveluntarjoaja ei vastaa myöskään käyttäjien ja kolmansien osapuolten jättämien ilmoitusten sekä materiaalin oikeellisuudesta. Palveluntarjoajalla on oikeus muokata käyttäjien jättämiä ilmoituksia ja tietoja. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden olla julkaisematta käyttäjien jättämiä ilmoituksia.

4. PALVELUN TOIMIVUUS

Palveluntarjoaja pyrkii tuottamaan mahdollisimman laadukasta palvelua. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa mahdollisista katkoksista ja keskeytyksistä joita voi esiintyä palvelussa.
Palveluntarjoaja ei ole vastuussa palveluun jätetyistä tiedoista, niiden katoamisesta eikä muuttumisesta. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa tiedonsiirto ongelmista. Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää palvelu mahdollisten päivitysten vuoksi tai palvelun mahdollisen teknisen vian vuoksi. Palvelu voidaan keskeyttää, mikäli palveluntarjoaja katsoo tämän tarpeelliseksi. Väliaikaisesta keskeytyksestä ei ilmoiteta etukäteen. Maksullisen verkkopalvelun voimassaoloaika tasataan, mikäli palvelun käyttöön tulee esteitä muista syistä kuin käyttäjästä. Esim. asiakkaan palvelu on voimassa vielä kaksi päivää ja palvelun käyttö keskeytyy muista syistä kuin käyttäjästä. Käyttäjä voi käyttää maksullista palvelua vielä kaksi päivää palvelukatkon päätyttyä. Käyttäjä ei ole oikeutettu muuhun korvaukseen palvelun käyttökatkon aikana.

5. IMMATERIAALIOIKEUDET

Käyttäjällä ei ole oikeutta levittää eikä kopioida muiden käyttäjien julkaisemaa aineistoa. Käyttäjällä ei ole palvelussa oikeuksia, palvelun käyttöä lukuun ottamatta. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muutoksiin näihin käyttöehtoihin. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan joko käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai verkkopalvelussa. Muutokset astuvat voimaan heti.

6. KÄYTTÄJÄN TOIMITTAMA MATERIAALI PALVELUUN

Käyttäjä hyväksyy sen, että palveluntarjoaja julkaisee verkkopalvelussa käyttäjän toimittamat kaikki aineistot. Palveluntarjoaja ei maksa korvausta käyttäjän toimittamasta aineistosta/materiaalista. Käyttäjä on vastuussa kaikesta toimittamasta ja palveluntarjoajan toimesta julkaistusta materiaalista. Käyttäjä on vastuussa siitä, että toimitettu ja verkkopalvelussa julkaistu materiaali on asiallista, eikä loukkaa tekijänoikeuksia. Käyttäjä vastaa kolmansien osapuolten esittämistä vaatimuksista ja mahdollisista korvausvaatimuksista, jotka liittyvät käyttäjän toimitettuun aineistoon. Palveluntarjoajalla on oikeus käyttäjän toimesta toimitetun aineiston tuhoamiseen ilman erillistä ilmoitusta. Käyttäjä sitoutuu kuvaamaan palveluun jätetyt ilmoitukset kattavasti ja realistisesti. Käyttäjä on vastuussa myytävästä kohteesta ja ilmoituksen laillisuudesta.
Piraattituotteiden ja väärennösten myynti on ehdottomasti kiellettyä. Kaupankäynti palvelussa tapahtuu käyttäjien kesken. Palveluntarjoaja ei ole verkkopalvelussa osallisena käyttäjien välisessä kaupassa. Palveluntarjoaja ei ole osallisena käyttäjien välisessä kaupassa vaikka palveluntarjoajalle maksettaisiin käyttäjien kaupankäynnin mahdollistamisesta.
Käyttäjät voivat sopia omat kaupankäyntiin liittyvät ehdot ja täysi vastuu on kauppaa solmivilla käyttäjillä. Palveluntarjoaja ei vastaa käyttäjien erimielisyyksistä kaupanteossa eikä sen jälkeen. Käyttäjä on vastuussa mahdollisista kustannuksista joita voi koitua näiden käyttöehtojen rikkomisesta. Käyttäjä antaa kaikki oikeudet verkkopalveluun toimitettuun aineistoon ja materiaaliin palveluntarjoajalle. Oikeudet koskevat mm. kopiointia, julkaisua ja aineiston levittämistä.

7. KÄYTTÄJÄN OIKEUDET KÄYTTÄÄ PALVELUA

Käyttäjä sitoutuu näihin käyttöehtoin ja sopimukseen käyttäessään palveluntarjoajan tarjoamaa palvelua. Käyttäjälle myönnetään rajoitetut oikeudet palvelun ja sen sisällön käyttämiseen käyttöehtojen mukaisesti sekä mahdollisten muiden erikseen määriteltyjen ehtojen ja ohjeiden mukaisesti. Käyttäjän verkkopalvelun käyttöoikeus voidaan perua milloin tahansa palveluntarjoajan toimesta. Käyttöehtojen rikkominen ja laiminlyönti johtaa käyttöoikeuksien mitätöintiin. Käyttäjän kuuluu suorittaa vaadittu ja ilmoitettu maksu, mikäli tämä käyttää palveluntarjoajan ja kolmansien osapuolten tuottamia maksullisia palveluita verkkopalvelussa. Maksullisilla palveluilla tai verkkopalvelun kautta hankituilla tuotteilla sekä pääsylipuilla ei ole peruutusoikeutta sen jälkeen kun maksullinen palvelu on aloitettu. Käyttäjä saa tiedon peruutusehdoista tilauksen yhteydessä. Käyttäjä voi halutessaan julkaista elainmaa.fi verkkosivun etusivun linkin ilman erillistä lupaa. Käyttäjä on kuitenkin velvollinen poistamaan linkin, mikäli palveluntarjoaja tätä vaatii. Verkkopalvelussa ei saa harjoittaa markkinointia eikä verkkopalveluun ilmoitettuja tietoja saa käyttää markkinointi tarkoituksiin ilman palvelutarjoajan erillistä lupaa. Mainosten levittäminen ja julkaiseminen on ehdottomasti kiellettyä ilman palvelutarjoajan erillistä suostumusta ja hyväksyntää. Käyttäjä on vastuussa tavaroista, palveluista, eläimistä joita myy, luovuttaa, vuokraa ja siitä, että toiminta on laillista ja noudattavat hyviä tapoja. Käyttäjä sitoutuu verkkopalvelussa ilmoitettuun myyntitarjoukseen. Palveluntarjoajalla on oikeus olla julkaisematta aineistoa oman harkinnan mukaisesti. Käyttäjä on kuitenkin vastuussa toimitetusta ja palveluntarjoajan toimesta verkkopalvelussa julkistetusta aineistosta ja materiaalista.

8. KÄYTTÄJÄTUNNUKSET JA SALASANAT

Käyttäjä vastaa oman käyttäjätunnuksen ja salasanan säilymisestä. Käyttäjälle toimitetaan tarvittavat kirjautumistiedot ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Käyttäjä on vastuussa kaikista tapahtumista ja kustannuksista verkkopalvelussa joita muodostuu asiakkaan käyttäjätunnuksella. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan palveluntarjoajalle, mikäli käyttötiedot ovat unohtuneet tai käyttäjän tiedot ovat päätyneet kolmannen osapuolen haltuun. Käyttäjän vastuu päättyy palveluntarjoajan vahvistuksen myötä. Vastuu ei kuitenkaan pääty ilmoituksen edeltävältä ajalta. Halutessaan käyttäjä voi tilata uuden salasanan, jolloin käyttäjän vastuu on edelleen voimassa. Käyttämättä jätettyä maksullista palvelua ei korvata eikä hyvitetä takaisin. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden käyttäjätunnusten ja salasanojen muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta ja korvausta.

9. HENKILÖTIEDOT

Käyttäjän täytyy luovuttaa palveluntarjoajalle verkkopalvelun käyttöä varten vaadittavat ja tarpeelliset henkilötiedot. Käyttäjän on velvollinen ilmoittamaan palveluntarjoajalle kaikista muutoksista. Palveluntarjoajalla on oikeus käsitellä käyttäjän ilmoittamat henkilötiedot henkilötietolain ja lainsäädännön mukaisesti. Muut lisätiedot on huomioitu rekisteriselosteessa. Käyttäjän ilmoittamat tiedot tallennetaan palvelutarjoajan ylläpitämään reksiteriin. Käyttäjä voi halutessaan kieltää henkilötietojen käyttöä etämyynnissä tai suoramarkkinoinnissa. Palveluntarjoajalla on oikeudet suoramarkkinointiin sähköpostitse ja tekstiviestitse, sekä oikeudet tietojen välittämiselle kolmansille osapuolille markkinointi tarkoituksessa ilman käyttäjän erillistä lupaa, mikäli tämä antaa luvan siihen verkkopalvelun rekisteröinnin yhteydessä eikä ole erikseen kieltänyt tätä rekisteröinnin jälkeen. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden luovuttaa yhteystietoja muille käyttäjille mm. kauppatilanteessa.

10. PALVELUN TIETOTURVA

Palveluntarjoaja pyrkii tarjoamaan turvallisen verkkopalvelun ja ympäristön. Palveluntarjoaja tekee yhteistyötä kolmansien osapuolten kanssa tietoturva-asioissa. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa tietojen menetyksistä eikä mahdollisista tietovuodoista. Käyttäjä on itse vastuussa omien käyttöjärjestelemien tietoturvasta.

11. LAITTEET, OHJELMAT, YHTEYDET

Käyttäjä on itse vastuussa laitteiston ja ohjelmien hankkimisesta ja toimivuudesta joita palvelun käyttö edellyttää. Käyttäjän käyttämät laitteet ja ohjelmat eivät saa vaikuttaa verkkopalvelun toimivuuteen eivätkä saa vaikuttaa verkkoliikenteeseen normaalista käytöstä poikkeavalla tavalla.

12. PALVELUN KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVA VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS

Käyttäjä on korvausvelvollinen palveluntarjoajalle, mikäli verkkopalvelun käyttöehtoja rikotaan tai mikäli käyttöehtojen rikkomisesta syntyy kustannuksia. Palveluntarjoaja ei ole korvausvelvollinen, mikäli verkkopalvelussa ilmenee häiriötä, palvelu on suljettu tai kokonaan lopetettu. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen korvamaa käyttäjälle, mikäli tälle koituu kuluja elainmaa.fi verkkopalvelun käytöstä. Käyttäjä on itse vastuussa kaikista kolmansien osapuolten vaatimuksista ja mahdollisista kustannuksista joita voi muodostua puhelumaksuista tai verkko-operaattorin muista mahdollisista maksuista.

13. YLIVOIMAINEN ESTE (FORCE MAJEURE)

Palveluntarjoaja vapautuu kaikista palveluun liittyvistä velvollisuuksista, mikäli ylivoimainen este vaikuttaa palveluntarjoajan toimittamaan verkkopalvelun toimivuuteen. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta ja tietoliikennehäiriötä. Palveluntarjoaja ilmoittaa mahdollisuuksien mukaan mahdollisesta katkosta palvelussa.

14. KÄYTTÖEHTOJEN MUUTOKSET JA MUUTTAMINEN

Näitä käyttöehtoja sovelletaan elainmaa.fi verkkopalvelussa ja muissa verkkopalvelun maksullisissa palveluissa. Verkkopalvelussa muut mainitut ja ilmoitetut käyttöehdot ovat yhtä sitovia näiden käyttöehtojen kanssa. Palveluntarjoajalla on oikeus käyttöehtojen muuttamiseen sekä muiden verkkopalvelussa mainittujen palveluiden käyttöehtojen ja verkkopalvelun sääntöjen muuttamiseen. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden käyttöehtojen muuttamiseen yksipuolisesti. Palveluntarjoaja ilmoittaa mahdollisista muutoksista mahdollisuuksien mukaan verkkopalvelun välityksellä. Mahdolliset muutokset käyttöehdoissa ja verkkopalvelussa astuvat voimaan heti. Käyttäjä hyväksyy kaikki muutokset automaattisesti, mikäli käyttäjä jatkaa verkkopalvelun ja muiden palveluiden käyttöä. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja myös mahdollisten muutosten jälkeen.

15. OIKEUKSIEN JA VELVOLLISUUKSIEN SIIRTÄMINEN

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää palvelun käyttöoikeutta taikka palvelusta mahdollisesti tehtyä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman palveluntarjoajan kirjallista suostumusta. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää palvelu tai sen ylläpito sekä siihen liittyvät vastuut ja velvollisuudet sekä palvelusta mahdollisesti tehty sopimus samaan konserniin kuuluvalle toiselle yhtiölle. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle. Käyttäjän ja palveluntarjoajan välinen, näiden käyttöehtojen mukainen sopimus on voimassa toistaiseksi. Molemmat osapuolet voivat milloin tahansa irtisanoa tämän sopimuksen päättymään heti toisen osapuolen saatua tiedon irtisanomisesta. Irtisanominen päättää käyttäjän oikeuden käyttää palvelua. Käyttäjä vastaa kaikista hänelle tämän sopimuksen mukaan kuuluvista vastuista ja velvollisuuksista irtisanomisen voimaantuloon saakka.

16. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Verkkopalvelun käyttöehdoista, verkkopalvelussa mainittujen sääntöjen ja ehtojen sekä verkkopalvelun käytöstä syntyvän sopimuksen erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovittelulla. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.

17. SOVELLETTAVA LAKI

Näihin käyttöehtoihin ja verkkopalvelun käytöstä syntyvään sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

18. EVÄSTEET

Käytämme sivustolla evästeitä varmistaaksemme sivuston toimivuuden ja verkkopalvelun sekä verkkopalvelussa mainittujen palveluiden kehittämistä varten. Jatkamalla sivuston käyttöä käyttäjä hyväksyy palvelutarjoajan ja verkkopalvelun evästeiden käytön. Palveluntarjoaja voi käyttää, hyödyntää ja välittää käyttäjän ilmoittamia tietoja ja evästeitä kolmansille osapuolille. Tietoja käytetään palvelulaadun kehittämisessä ja markkinoinnin yhteydessä. Käyttäjä hyväksyy, että tietoja voidaan käyttää markkinoinnissa yhteistyössä kolmansien osapuolten kanssa.

19. MUUTA

Palveluntarjoaja voi tarvittaessa tehdä yhteistyötä poliisin ja muiden viranomaisten kanssa sekä välittää näille käyttäjän ilmoittamat tiedot, mikäli tarve vaatii. Yleisimpiä syitä tietojen luovutuksille ovat väärinkäytökset ja niiden ehkäiseminen.